Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008

The boys of summer...


I can see you-
Your brown skin shinin' in the sun
You got that top pulled down and that radio on, baby
And I can tell you my love for you will still be strong
After the boys of summer have gone...

Δεν υπάρχουν σχόλια: